Pexels The Coach Space 2977547

Przywództwo w negocjacjach

Najskuteczniejsze negocjacje to te wykorzystujące umiejętność efektywnego przywództwa. Ważne jest zrozumienie zarówno roli przewodniczącego, jak i stosowanie technik przywódczych w sposób skoncentrowany na osiągnięciu pożądanych rezultatów. W artykule omówimy kluczowe kompetencje dotyczące przywództwa i jego zastosowanie w procesie negocjacji, aby pomóc uczestnikom w doskonaleniu swoich umiejętności pełnienia ról.
Pexels Cowomen 2041393

Usprawnienia w zakresie zarządzania procesami

Organizacje współczesnego świata są stale zmieniającymi się złożonymi systemami. Aby zachować efektywność i utrzymać konkurencyjność, potrzebne są sprawdzone i skuteczne techniki zarządzania procesami. W niniejszym artykule zostaną omówione główne usprawnienia w zakresie zarządzania procesami, które pozwolą organizacjom wypracować wyższe poziomy produktywności.